Regulamin

Regulamin przyznawania, wdrażania i monitoringu Certyfikatu "Polska Gwarancja - Polska Dystrybucja".

 

 1. Certyfikat przyznaje jedynie firma F.H.U. Web-Com Marcin Rozmus na podstawie zgłoszenia wysłanego za pośrednictwem strony internetowej oraz po pomyślnym przejściu weryfikacji przed podmiot zgłaszający się.

 2. Przez Organizatora rozumie się firmę F.H.U. Web-Com Marcin Rozmus z siedzibą w Kozach ul. Tęczowa 2b.
 3. Znak towarowy Certyfikatu wraz ze wszystkimi treściami na stronie internetowej jest własnością firmy F.H.U. Web-Com i podlega prawu autorskiemu. Kopiowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie znaku towarowego Certyfikatu i jakichkolwiek treści z nim związanych bez zgody firmy F.H.U. Web-Com Marcin Rozmus jest zabronione.

 4. Przez Podmiot zgłaszający się rozumie się sklep lub dystrybutora, lub producenta  ubiegającego się o Certyfikat.

 5. Certyfikatem nazywa się Certyfikat "Polska Gwarancja - Polska Dystrybucja".

 6. Certyfikat wydawany jest na rok od daty przyznania. Pod koniec tego terminu sklep lub dystrybutor (producent) powinien zgłosić Organizatorowi chęć przedłużenia Certyfikatu.

 7. Podmiot zainteresowany uzyskaniem Certyfikatu zgłasza swój udział w programie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie int. programu.

 8. Upoważniony pracownik Organizatora sprawdza, czy podmiot spełnia wymogi przyznania Certyfikatu. Jeżeli tak ? Certyfikat zostaje przyznany.

 9. Podmiot otrzymuje certyfikat tylko dla produktów danych marek (czasami tylko na konkretne produkty lub daną grupę produktów wybranej marki). Nie jest to certyfikat dla sklepu lub dystrybutora w ogólności. Nie może być stosowany do innych produktów czy marek.

 10. Certyfikat przyznawany jest w dwóch przypadkach:

  • kiedy Polski dystrybutor sprowadza oferowany przez siebie towar legalnie od producenta i zapewnia gwarnację na terenie kraju zgodną z polskim prawem,

  • kiedy sklep kupuje towar jedynie u legalnego dystrybutora.

 11. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z otrzymaniem Certyfikatu.

 12. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyznania Certyfikatu bez podania przyczyny oraz do cofnięcia zgody na dalsze posługiwanie się Certyfikatem dla podmiotu, który wcześniej go otrzymał, jeżeli konsumenci będą składać skargi.

 13. Certyfikat zostaje przyznany bezpłatnie, natomiast może to ulec zmianie. W przypadku wprowadzenia opłaty ze Certyfikat podmiot zostanie powiadomiony z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, kiedy sklep lub dystrybutor nie uiści opłaty przy odnowieniu Certyfikatu, straci prawo do posługiwania się nim.

 14. Logo Certyfikatu jest niemodyfikowalne.

 15. Sklep i dystrybutor mogą ubiegać się o Certyfikat dla tych samych marek indywidualnie. Jeżeli sklep utraci prawo do posługiwania się Certyfikatem dla danej marki, dystrybutor nie utraci tego prawa. Oznacza to, że w przypadku kiedy jeden z ww. podmiotów straci prawo do używania Certyfikatu, drugi posiadający te same marki może go zachować.

 16. Prawo do używania Certyfikatu NIE może zostać przekazane przez dystrybutora (producenta)  dla sklepów, z którymi współpracuje. Sklepy muszą zgłosić chęć udziału w programie i zostać sprawdzone, aby móc korzystać z Certyfikatu. Dystrybutor po otrzymaniu Certyfikatu może używać loga akcji na własnych stronach oraz opisach produktów, jak również w drukowanych materiałach.

 17. Podmiot zgłaszający swój udział jest zobowiązany podać prawdziwe informacje.

 18. Organizator nie odpowiada za zmiany w pozyskiwaniu towarów przez sklepy i dystrybutorów trakcie okresu ważności Certyfikatu.

 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji dostarczanych przez certyfikowane podmioty.

 20. Podmiot zgłaszający się do programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych firmy do celów niezbędnych w realizowaniu punktów niniejszego regulaminu (lub: do uzyskania i wdrożenia Certyfikatu oraz do późniejszego monitoringu)

 21. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.Wizerunek sklepu.
Klienci coraz częściej zwracają uwagę na wizerunek sklepu przed zakupem danego produktu. W raportach sprzedaży internetowej na 1. miejscu nie znajduje się cena produktu lecz zaufanie do sklepu internetowego. Dlatego tak ważne jest posiadanie dobrych...
Więcej
Najczęściej zadawane przez firmy pytania
1. Co muszę zrobić, żeby otrzymać certyfikat? Przede wszystkim wysłać zgłoszenie, które jest dostępne TUTAJ oraz spełnić wymogi regulaminowe.2.  Jak długo ważny jest certyfikat?  Certyfikat przyznajemy na rok, aczkolwiek...
Więcej